ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Το κέντρο συνεργάζεται με παιδοψυχίατρο σε εβδομαδιαία βάση. Η παιδοψυχίατρος ασχολείται με τη συμβουλευτική των γονέων των παιδιών που παρακολουθούν συνεδρίες, με την υποδοχή και αξιολόγηση (όταν χρειάζεται) νέων παιδιών καθώς επίσης και με το συντονισμό της ομάδας των θεραπευτών για την πιο αποτελεσματική επίτευξη του θεραπευτικού στόχου.