ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η λογοθεραπεία ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής, ομιλίας και μάσησης-κατάποσης. Η αιτία αυτών των διαταραχών είναι νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, την καθαρότητα της ομιλίας και της φωνής και στην παραγωγή λόγου των βαρήκοων. Η λογοθεραπεία ασχολείται κυρίως με τις εξής διαταραχές:

  • Αρθρωτικές δυσκολίες.
  • Φωνολογικές δυσκολίες.
  • Καθυστέρηση λόγου.
  • Τραβλισμός.
  • Διαταραχές φώνησης.
  • Διαταραχές αυτιστικού φάσματος.
  • Δυσφαγία-διαταραχές στη σίτιση και την κατάποση.
  • Εγκεφαλική παράλυση.
  • Λοιπές ειδικές δυσκολίες στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας.

 

Ο λογοθεραπευτής ακολουθεί ορισμένες δοκιμασίες με σκοπό να αξιολογήσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κάθε παιδί. Διαμορφώνει το κατάλληλο πρόγραμμα παρακολούθησης συνεδριών για το παιδί. Χρησιμοποιεί θεραπευτικό πρόγραμμα εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στο παιδί (teacch, pecs, Makaton).

Η αποκατάσταση των προβλημάτων του λόγου ενός παιδιού ενισχύεται από την συχνή επικοινωνία του λογοθεραπευτή με τους γονείς και με τους φορείς-εκπαιδευτικούς του παιδιού.