ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Με την εργοθεραπεία αντιμετωπίζονται δυσκολίες στους τρεις τομείς της ζωής του παιδιού (αυτοεξυπηρέτηση, παραγωγικότητα, ελεύθερος χρόνος) και ειδικότερα δυσκολίες αισθητηριακής ρύθμισης, κινητικές δυσκολίες, ελλιπείς γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες. Η εργοθεραπεία μέσω σκόπιμων δραστηριοτήτων έχει ως στόχο την λειτουργικότητα ενός ατόμου στην καθημερινή ζωή του. Ο εργοθεραπευτής αξιολογεί, θέτει στόχους και σχεδιάζει ένα πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού και σε συνεργασία με την οικογένεια του. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω διαφόρων μεθόδων όπως: συνέντευξη, παρατήρηση αλλά και με τη χρήση σταθμισμένων ή μη αξιολογητικών εργαλείων. Στο χώρο μας υπάρχει αίθουσα αισθητηριακής ολοκλήρωσης, πλήρως εξοπλισμένης όπου ένας εξειδικευμένος εργοθεραπευτής παρεμβαίνει θεραπευτικά σε παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής ρύθμισης (ανάρμοστες αντιδράσεις σε ήχους, γεύσεις, κινήσεις, αναπτυξιακές διαταραχές, προβλήματα επικοινωνίας κλπ.)

Πότε ένα παιδί χρειάζεται εργοθεραπεία;

  • Όταν δυσκολεύεται να αυτοεξυπηρετηθεί.
  • Όταν είναι αδέξιο, πέφτει ή χτυπά εύκολα.
  • Όταν είναι υπερκινητικό ή πολύ παθητικό.
  • Όταν δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε μια δραστηριότητα.
  • Όταν δεν του αρέσει το μπάνιο, το κούρεμα μαλλιών ή το κόψιμο των νυχιών.
  • Όταν είναι ευαίσθητο σε οσμές, γεύσεις ή θορύβους.
  • Όταν δεν πιάνει σωστά το μολύβι.
  • Όταν ο γραφικός του χαρακτήρας δεν είναι καλός.
  • Όταν δεν παίζει με τα παιχνίδια του.
  • Όταν δεν ολοκληρώνει μια δραστηριότητα.