ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η φυσικοθεραπεία βασίζεται στη μέθοδο νευροεξελικτικής θεραπείας Bobath, για να αντιμετωπιστούν προβλήματα στην κινητικότητα των παιδιών. Στο κέντρο προσέρχονται παιδιά από τους πρώτους μήνες της γέννησής τους. Στα παιδιά αυτά υπάρχει καθυστέρηση, διακοπή ή διαταραχή της φυσιολογικής εξέλιξης τους εξαιτίας της ύπαρξης ενός νευρολογικού μειονεκτήματος. Η βλάβη του εγκεφάλου μπορεί να οφείλεται σε κληρονομικούς παράγοντες, προβλήματα κατά την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, την εμβρυϊκή περίοδο ή τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Με τη μέθοδο Bobath προσπαθούμε να τροποποιήσουμε τα παθολογικά πρότυπα στάσης και κίνησης του παιδιού και στη συνέχεια να διευκολύνουμε τα περισσότερο φυσιολογικά κινητικά πρότυπα ώστε να αποκτήσει μια μεγαλύτερη ποικιλία λειτουργικών ικανοτήτων. Σημαντικό είναι επίσης ότι, οι γονείς προτρέπονται να παρακολουθούν τη θεραπεία του παιδιού τους, εφόσον θέλουν ακόμα και κάθε φορά, και έτσι βοηθούν το θεραπευτή συμμετέχοντας στη θεραπεία. Με αυτό τον τρόπο κατανοούν καλύτερα τις δυσκολίες και τα προβλήματα του παιδιού και παίρνουν σαφείς οδηγίες για το σπίτι, ώστε να επαναλάβουν βασικές ασκήσεις μαζί με το παιδί τους. Επίσης στο κέντρο προσέρχονται και παιδιά με περιφερικού τύπου νευρολογικά προβλήματα όπως μαιευτική παράλυση και μυοπάθειες.