POST 1

letters

Γιατί ο Πέτρος κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη; Γιατί δυσκολεύεται την ανάγνωση ή στην κατανόηση; Γιατί δεν τα πάει καλά στα μαθηματικά; Τι πραγματικά τον δυσκολεύει;

Οι τομείς της ανάγνωσης, της ορθογραφίας, της γραπτής έκφρασης, της κατανόησης και της μαθηματικής σκέψης σχετίζονται με τις μαθησιακές δυσκολίες.
Αρχικώς, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που εντοπίζουν την ύπαρξή τους. Ο εντοπισμός αποτελεί το πρώτο και σημαντικό στάδιο της αξιολόγησης. Ιδιαίτερη έμφαση όμως, πρέπει να δοθεί στην αναγκαιότητα ύπαρξης μιας σωστής αξιολόγησης από μία ειδική επιστημονική ομάδα. Σκοπός της αξιολόγησης, είναι ο προσδιορισμός των αδυναμιών που αντιμετωπίζει ένα παιδί στη διαδικασία απόκτησης της γνώσης.
Επόμενο βήμα είναι η παρέμβαση, η αντιμετώπιση δηλαδή των μαθησιακών δυσκολιών. Οι βάσεις μιας σωστής αντιμετώπισης είναι το παιδί να κατανοήσει τις δυσκολίες του, να χτιστεί ένα κίνητρο για μάθηση, να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή του, καθώς και να βιώσει το αίσθημα της επιτυχίας. Βασικό σημείο στην παρέμβαση είναι η εκπαιδευτική αντιμετώπιση των αδυναμιών του παιδιού, μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει ασκήσεις και δραστηριότητες
Ο Πέτρος, ο οποίος είναι δημιούργημα της φαντασίας μας, για χάριν του άρθρου, παρουσιάζει κάποιες ελλείψεις στη βασική διαδικασία της μάθησης.

Στην ανάγνωση ενός κειμένου, παρουσιάζει τα παρακάτω:
● Διαβάζει με αργό ρυθμό.
● Παραλείπει, γράμματα, φθόγγους ή συλλαβές.
● Προφέρει λάθος τις λέξεις.
● Δεν σταματάει στο κόμμα ή στη τελεία.
● Παραλείπει ή επαναλαμβάνει ίδιες λέξεις.
● Δεν αναγνωρίζει λέξεις και δεν τις διαβάζει, αλλά τις μαντεύει γιατί του θυμίζουν κάποια άλλη.
● Πηδάει σειρές.

Στη γραπτή έκφραση, παρατηρούνται τα κάτωθι:
● Αντιστρέφει, αντικαθιστά γράμματα ή συλλαβές.
● Κάνει ορθογραφικά λάθη.
● Δεν κάνει ωραία γράμματα.
● Αδυνατεί να διακρίνει τα μικρά από τα κεφαλαία.
● Παρουσιάζει καθρεπτική γραφή των γραμμάτων και λέξεων, για παράδειγμα 3 αντί για ε.
● Δυσκολεύεται να τονίσει.
● Εμφανίζει αδυναμία στην έκφραση.
● Δεν κρατάει αποστάσεις από τις συλλαβές.
● Δυσκολεύεται να αντιγράψει σωστά, ειδικά από τον πίνακα.

Στην αριθμητική, εμφανίζει τα ακόλουθα:
● Δυσκολία στις απλές πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης.
● Δυσκολίες στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων.
● Χρησιμοποιεί τα δάχτυλα για να βρει το αποτέλεσμα.
● Δυσκολία στην εκμάθηση της προπαίδειας.
● Δεν μπορεί να κατανοήσει έννοιες, όπως ποσότητα, μέγεθος.
● Δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τα σύμβολα και τα πρόσημα.

Πώς μπορώ να βοηθήσω τον Πέτρο; (συνέχεια)

Η ενασχόληση και η αντιμετώπιση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Η οικογένεια, το σχολείο, οι ειδικοί επαγγελματίες αποτελούν τους πυρήνες, οι οποίοι οφείλουν να στηρίξουν τα παιδιά. Ο ειδικός επαγγελματίας, οπλισμένος με υπομονή και καλή διάθεση, βοηθά το παιδί στο να κατακτήσει τη γνώση με στόχους που μπορεί να φέρει σε πέρας με επιτυχία.

Η εκπαιδευτική αντιμετώπιση των παιδιών εστιάζεται στη διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό οργανώνεται από έναν ειδικό επαγγελματία, ο οποίος:
● Παρατηρεί το κάθε παιδί.
● Αναγνωρίζει τις αδυναμίες του.
● Θέτει συγκεκριμένους στόχους για το καθένα ξεχωριστά.
● Σέβεται τις ανάγκες του.
● Δημιουργεί ένα φιλικό περιβάλλον και συνθήκες επιβράβευσης.
● Το βοηθά στη μάθηση με έναν διαφορετικό τρόπο, μέσα από δραστηριότητες (με τη μορφή διαδραστικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού,
με  τη χρήση χρωμάτων, εικονογραφημένων εικόνων κ.α.).
● Συνεργάζεται με τους γονείς και το σχολείο.

Για σένα όμως Πέτρο, αλλά και για κάθε παιδί, το πιο σημαντικό είναι να επαινώ την επιτυχία σου και να σου μαθαίνω, πάντα να προσπαθείς και να μην εγκαταλείπεις.

Αγαπητοί μου αναγνώστες, με αυτόν τον τρόπο χαρίζω στο παιδί ευτυχία και τον κάνω να αισθάνεται ΝΙΚΗΤΗΣ!

Παναγιώτα Σκούρτη
Ψυχολόγος

επόμενο άρθρο